Geschiedenis

1. Waarom Krav Maga?
2. Wat is krav maga?
3. Wat is zelfverdediging?
4. Wat is een man-tot-mangevecht?
5. De ontwikkeling van Krav Maga
6. De basisprincipes van Krav Maga
7. De grondbeginselen van Krav Maga technieken

1. Waarom Krav Maga?

Krav Maga is een eenvoudig te leren zelfverdedigingssysteem gebaseerd op de natuurlijke reflexen van de mens. Het zijn dus in veel mindere mate aangeleerde technieken zoals men die bij de martial arts vindt. Vaak moet je om deze complexe technieken onder de knie te krijgen jaren lang intensief trainen eer het je eerste natuur wordt en je onder stress/angst ook reageert met deze technieken zoals je ze aangeleerd zijn.

De praktijk is echter dat mensen 1 of 2 keer per week naar de sportschool gaan en zelfs dat gemiddelde zelden halen. Men leert de technieken op een veilige locatie, op de mat o.i.d. met een partner die je goed kent.
Op straat echter is de aanvaller en de aanval onbekend, de omgeving misschien vreemd, donker, klein, enz.

Niets komt overeen met je training. Je aanvaller is agressief, schreeuwt en scheldt, is misschien gewapend en heeft "vrienden" bij zich. Deze situatie ben je tot op dat moment nooit op voorbereidt, en stress en angst maken zich van je meester. Je fijne motoriek werkt niet meer en je vergeet je technieken omdat je die niet realistisch getraind hebt.

Wat overblijft is je grove motoriek en je natuurlijke reflexen. In het Krav Maga wordt daar tijdens de training veel aandacht aan besteedt o.a. doormiddel van stresstraining. Het is dus van belang voor jezelf te realiseren wat je doel is als je aan een vechtsport begint.

Ga je voor de lol, en wat beweging, of voor het wedstrijdelement, vindt je het mooi om de kunst van het vechten te leren, of wil je jezelf leren verdedigen. En voor wat betreft dat laatste, in korte tijd of heb je geen haast. De traditionele oosterse stijlen zijn prachtig om te beoefenen, maar leveren op de korte termijn op het gebied van zelfverdediging weinig resultaat. Je moet er vaak jaren voor trainen.

Ik maak persoonlijk onderscheid tussen een vechtsport, een krijgskunst en zelfverdediging. Bij een vechtsport is een hoog competitiegehalte aanwezig, waarin tijdens de training veel aandacht aan besteedt wordt. De sport is doorspekt van (wedstrijd) regels van wat wel en niet mag, hetgeen afbreuk doet aan de originele stijl.

Bij een krijgskunst ligt het accent meer op het technische aspect, men houdt vast aan de traditionele waarden en methoden. Aikido en Jiu-Jitsu zijn daar voorbeelden van. De technieken zijn dermate verwoestend dat men daar ook geen wedstrijden in kan doen. Maar ook hier probeert men in het westen wedstrijd sporten van te maken door regels in te voeren, en de gevaarlijke technieken te verbieden tijdens een gevecht.

Die scheiding tussen vechtsport en krijgskunst is daarom in het westen flinterdun, en voor een leek moeilijk te onderscheiden. Tot slot is er zelfverdediging, waaronder Krav Maga. Er zijn geen regels, alles is toegestaan. In belang van de student leggen we wel uit wat binnen de kaders van de wetgeving ligt. Proportioneel geweld heet dat.

Op straat moet je je niet laten beperken in je technieken door wedstrijdregels, die er tijdens de training in gehamerd zijn. Een trap vol in het kruis of naar de knieën bijvoorbeeld zijn erg effectief en moet je gewoon doen.

Zelfverdediging behandelt alle aspecten van het gevecht, zoals het pre-fight, hetgeen vooaraf gaat, het gevecht zelf in al haar stadia, staand en op de grond, gewapend of meerdere aanvallers, en het post-fight, wat na het gevecht komt, vlucht, angst, trauma, etc.

In een steeds individualistischer en gewelddadiger wordende maatschappij is een sterke behoefte aan een effectieve methode van zelfverdediging.
Krav Maga biedt een compleet gevechtssysteem voor burgers, militairen, politie, special forces, AT's en bodyguards dat zich in de praktijk al talloze malen bewezen heeft in Israël, de V.S. en daarbuiten.

Talloze organisaties in de V.S. als o.a. F.B.I., D.E.A., C.I.A. L.A.P.D., U.S. Marines en SEALS gebruiken Krav Maga. Nederland loopt daarin nogal achter, maar t.z.t. zal ook hier het besef doordringen dat dit systeem van zelfverdediging op zichzelf staand is, proportioneel kan zijn en onontbeerlijk is. Surf gerust eens over het web en doe je eigen research maar, je komt vanzelf weer bij ons terecht. Tot ziens in de lessen.

Director IKMF-NL

Bo.

Director IKMF Netherlands. 

2. Wat is krav maga?

So that one may walk in peace
Krav Maga, Hebreeuws voor contactgevecht, is het officiële zelfverdedigingssysteem van de IDF, de Israëlische nationale politie en andere veiligheidsdiensten, Krav Maga wordt ook uitgebreid onderwezen op openbare scholen en overige onderwijsinstellingen die aangesloten zijn bij het Israëlische ministerie van Onderwijs.

Krav Maga werd ontwikkeld door wijlen Imi Sde-Or (Lichtenfeld) tijdens zijn opmerkelijke militaire carrière als hoofdinstructeur van man-tot-mangevechten bij de IDF. Tijdens zijn dienst schreef Imi het officiële legerhandboek voor man-tot-mangevechten. In 1964 verliet hij de militaire dienst maar bleef hij de instructie van Krav Maga, zowel bij het leger als bij veiligheidsdiensten, begeleiden en spande zich bovendien in om Krav Maga te verbeteren, te verfijnen en toe te spitsen op de behoefte van burgers.

Krav Maga is een moderne, praktische en beproefde wijze van zelfverdediging, zorgvuldig toegesneden op de huidige agressie in de wereld. Het wordt gekenschetst door een logische benadering van zelfverdediging en gevechtssituaties waarbij men, na een korte periode van instructie, een relatief hoog peil kan bereiken. Krav Maga werd zorgvuldig ontwikkeld voor een breed publiek en is derhalve te gebruiken voor het leger., veiligheidsdiensten en burgers. Het systeem is vaak geprezen door ervaren vechters, vechtsporters, militairen en politieagenten maar, in beginsel, spreekt Krav Maga ook beginners aan vanwege de eenvoudige en realistische benadering ten aanzien van persoonlijke veiligheid. Feitelijk is Krav Mag de ideale zelfverdedigingsmethode voor mannen, vrouwen, jongeren, ouderen en lichamelijk zwakkeren.

Bij het beschouwen van de Krav Maga discipline ontdekken wij twee integrale en onderling verbonden componenten: zelfverdediging en gevechtstraining.

3. Wat is zelfverdediging?

 

Na een dag gewerkt te hebben loopt u over het parkeerterrein naar uw auto toe. Plotseling wordt u, bij het openen van uw portier, vanachter door iemand aangevallen die u een mes op de keel zet. U reageert snel en op agressieve wijze waarbij uuzelf verdedigt, het wapen afweert en de aanvaller uitschakelt. Dit is Krav Maga zelfverdediging.

                     
Zelfverdediging is de basis van het Krav Maga systeem. De diverse technieken zijn ontwikkeld opdat diegenen die Krav Maga ter zelfverdediging beoefenen ook anderen kunnen beschermen tegen agressieve en gewelddadige aanvallen maar ook om letsel te voorkomen en aanvallers uit te schakelen.

De Krav Maga zelfverdedigingstechnieken omvatten verdediging tegen een groot aantal ongewapende doch gevaarlijke aanvallen zoals slaan, schoppen, wurggrepen en andere houdgrepen. Ze zijn ook in te zetten bij scenario's met een hoger risico of levensbedreigende situaties waarbij de aanvaller een wapen draagt zoals bijvoorbeeld een stok, mes, pistool of zelfs een handgranaat.

In de beginfase van de ontwikkeling stond grootmeester Imi Sde-Or, stichter van Krav Maga, voor de opgave om op snelle en efficiënte wijze een grote verscheidenheid aan Israëlische soldaten op te leiden, variërend van uiterst goed getrainde twintigers tot minder fitte reservisten van rond de veertig. Hij ontwikkelde derhalve een systeem dat vertrouwde op eenvoudige instinctieve bewegingen in plaats van starre technieken die jarenlange oefening vereisen. Als gevolg hiervan kunnen de zelfverdedigingstechnieken van Krav Maga op effectieve wijze worden toegepast door mannen en vrouwen van alle leeftijden, ongeacht hun fysieke kracht en aanleg.

De verdedigingstechnieken en basisregels van Krav Maga zijn opgebouwd uit eenvoudige en natuurlijke bewegingen die hoogst effectief zijn en eenvoudig te leren. Leerlingen worden deze principes en technieken aan de hand van diverse situaties bijgebracht; in een donkere omgeving zittend, liggend of onder andere omstandigheden waarbinnen zij zich dienen te verdedigen en waarbij hun bewegingsvrijheid ernstig wordt beperkt.

4. Wat is een man-tot-mangevecht?

Iemand komt op u af. Hij duwt u met beide handen achteruit. Totdat de volgende behandeling wordt verricht, heeft u geen van beiden een voordeel. Een verscheidenheid aan aanvallen, waaronder schoppen, slaan en ontwijktecnieken, alsmede lichaamsbewegingen staan te gebeuren. U bent nu betrokken bij een bedreigende confrontatie. Een man-tot-mangevecht omvat een meer uitgebreide fase van Krav Maga waarbij leerlingen bijgebracht wordt de aanvaller snel en effectief uit te schakelen. Dit onderdeel van het systeem omvat de elementen die gerelateerd zijn aan het feitelijke sturen van het gevecht: aanvallen, verdediging, timing, (schijn)bewegingen, tactiek, inzicht en ook enkele belangrijke psychische handelwijzen die horen bij het afweren van een gewelddadige aanval.

Opmerking: Zelfs een uitgesproken zelfverdedigingshandeling waarbij u met een specifieke techniek reageert op een bepaalde aanvalswijze, kan zich eenvoudig ontwikkelen tot een handgemeen. Als de aanvaller na uw verdediging en tegenaanval nog niet verslagen is en blijft aanvallen, heeft u te maken met een man-tot-mangevecht.

5. De ontwikkeling van Krav Maga

Wanneer we de motieven achter de ontwikkeling van de Krav Maga discipline trachten te doorgronden, vinden we veel raakvlakken met de achtergrond van de stichter. Imi Sde-Or genoot tijdens zijn jeugd, in de jaren dertig, in Tjecho-Slowakije grote bekendheid als kampioen van diverse sporten, voornamelijk worstelen en boxen.

Ook werd hij beïnvloed door zijn vader die hoofdrechercheur en zelfverdedigingsinstructeur was bij de politie en Imi diverse (vecht)sporten bijbracht, maar ook de harde straatgevechten in Bratislava droegen hun steentje bij. In deze stad, waar Imi opgroeide, moest hij het opnemen tegen de bendes vande nazi-jeugd. In situaties of voorvallen die zowel gewelddadig als gevaarlijk waren, hanteerde Imi altijd zijn natuurlijke gave een ingenieuze, technische oplossing te vinden die altijd eenvoudig doch hoogst effectief bleek.

Krav Maga is opgebouwd uit meerdere lichamelijke technieken, hoewel de beoefenaar ook voorzien moet zijn van een bepaalde geestelijke discipline om zijn (of haar) vechtlust te ondersteunen. Er worden speciale trainingsmethodes gebruikt om de echtheid van een aanval zo goed mogelijk na te bootsen waardoor u voorbereid wordt op de gewelddadigheid en realiteit als u echt moet strijden voor uw leven. Deze trainingsmethodes werden in Israël gehanteerd door elitetroepen en hebben zichzelf bewezen in talloze praktijksituaties.

De aard van de Krav Maga technieken is uitstekend toepasbaar op realistische situaties. Het systeem bereidt ons voor om te gaan met de steeds gewelddadiger wereld en laat de beoefenaar levens beschermen en redden. Het kwam voort uit een omgeving waar geweld, doorgaans met een politieke achtergrond, helaas al te vaak voorkwam. Als gevolg hiervan is Krav Maga 's werelds meest beproefde systeem van zelfverdediging. Het is gedurende meerdere jaren beproeft, gecontroleerd en verbetert.

Recentelijk is Krav Maga ook onderwezen aan burgers en veiligheidsdiensten van vele andere landen. Het heeft bijzonder snel internationale erkenning verkregen uit professionel hoek en vechtsportorganisaties en wordt gezien als een uiterst effectieve en praktische school van zelfverdediging die de visie van grootmeester Imi Sde-Or volgt: .... opdat men in vrede kan lopen.

6. De basisprincipes van Krav Maga

De basisprincipes van Krav Maga zoals omschreven door de stichter, Imi Sde-Or, luiden:

 • Voorkom letsel: inhoudende dat een goede vaardigheid van zelfverdediging dient te worden bereikt, hoewel u als u toch gewond raakt, dient te weten hoe u de aanval moet verwerken (schoppen, slaan, enz.) en de juiste actie onderneemt, toegesneden op de nieuw ontstane situatie.
 • Wees bescheiden: schep niet op over uw vaardigheden en ga conflicten uit de weg. Stap over uw trots heen en beheers uw geestelijke toestand zodat deze u niet in de steek zal laten tijdens een aanval. Wees bereid kritiek en aanwijzingen van anderen aan te nemen.
 • Handel op de juiste manier: doe de juiste dingen op de juiste plek op het juiste moment. Uw lichamelijke en geestelijke toestand bepalen uw handelswijze tijdens een aanval. Maak gebruik van uw vaardigheden en van de elementen en omstandigheden die zich voordoen om effectief met de situatie om te gaan.
 • Wees effectief zodat u niet hoeft te doden: de getrainde Krav Maga beoefenaar hoeft geen onnodig letsel toe te brengen aan zijn (of haar) aanvaller en is in staat de aanval op korte en effectieve wijze af te wenden. Toon begrip voor uw aanvaller, zelfs tijdens een gevaarlijke aanval. Daarentegen dient u het oude gezegde in acht te nemen: als iemand u wenst te doden, doodt u hem eerst, hetgeen refereert aan specifieke situaties waarin u geen keuze heeft omdat het "hij of jij"is.


Het is ook van het grootste belang om de ernst van een mogelijke aanval in te schatten. Dit is bijzonder belangrijk voor jongere mensen die vaak zelfbeheersing en het weglopen van geweld moet worden bijgebracht maar die tevens de mogelijkheden in zich dragen om zichzelf op effectieve wijze te verdedigen. Deze aanpak betekent: probeer in eerste instantie de confrontatie uit de weg te gaan, maar als u wordt aangevallen reageert u met gepaste mate van geweld, voldoende om de dreiging weg te nemen en uzelf uit de gevarenzone te verwijderen.

7. De grondbeginselen van Krav Maga technieken

 • Voorkom letsel! Schat alle risico's van een specifieke actie goed in en voorkom, waar mogelijk, alle gevaarlijke situaties. Het uitgangspunt voor uw acties dient zelfverdediging te zijn; Krav Maga benadrukt het gebruik van defensieve technieken.
 • De Krav Maga technieken werden ontwikkeld als verlengstuk van natuurlijke reflexen van het lichaam. Deze natuurlijke bewegingen werden vervolgens verfijnd, gepolijst en aangewend om de verdediger behulpzaam te zijn.
  -Verdedig en zet de tegenaanval in op de snelste en meest directe manier, ongeacht het uitgangspunt, waarbij u rekening houdt met de veiligheid van uw actie.
 • Reageer op de juiste wijze, afhankelijk van de omstandigheden, waarbij u zorgvuldig uw reactie en de kracht van de tegenaaval inschat om onnodig letsel te voorkomen.
 • Sla toe op elk kwetsbaar lichaamsdeel om overmacht op de aanvaller te verkrijgen.
 • Gebruik alle voor handen zijnde voorwerpen om u te verdedigen en de tegenaanval in te zetten.
 • Bij Krav Maga zijn er geen regels of technische beperkingen (alles is toegestaan)
 • Het onderliggende trainingsprincipe: het doorgroeien naar een gedegen vaardigheid (waaronder geestelijke training) en gebruikmaking van een scherpe, gedefinieerde techniek als geïmproviseerd antwoord op de dynamiek van de situatie.